Beräkna kvävegivan på våren till höstraps

En ny metod att beräkna kvävegivan på våren till höstraps har tagits fram i ett samarbete mellan SLU, Svensk raps och Jordbruksverket.

Analys av 17 höstrapsförsök utförda 2011-2014 visade att höstrapsens kväveupptag på hösten har stor betydelse för hur mycket man ska gödsla på våren. Den nya gödslingsmodellen som tagits fram visar att optimal kvävegiva på våren till höstraps kan beräknas genom att bestämma tre faktorer:

  • Kväveupptag på hösten
  • Förväntad mineralisering under vår och försommar
  • Förväntad skörd

 

Hjälp att beräkna kväveinnehållet på senhösten och optimal kvävegiva på våren finns på Svensk raps och Greppas hemsidor, se länkar till höger. På båda hemsidorna används modellen med tre faktorer för optimumberäkning.