Välkommen till Precisionsodling Sveriges (POS) hemsida!

Där svåra begrepp blir enkla

Vill du på ett lättfattligt sätt lära dig teorin bakom många av begreppen inom precisionsodlingen är Precisionsskolan rätt ställe. Precisionsskolan är ett projekt som drivs av Agroväst inom ramen för Precisionsodling Sverige (POS), ett nätverk för aktörer inom precisionsodlingsutveckling.

Verktygsportalen för precisionsodling ► [öppna]

 

Se satellitdata över din gård i CropSAT 2016!

Kvävebehovskartor från satellitbilder med din webbläsare. Klara att användas för precisionsspridning.
 

Styr efter lerhaltskartan!

SLU har i samverkan med SGU tagit fram texturkartor över mer än 90 % av Sveriges åkermark.
Markdata.se - skapa tilldelningsfiler

Kartvisare:
Lerhaltskartan - även för mobilen

FAO-kikaren
SGUs testkartvisare - alla texturklasser